Untitled Document
© 2013
Тонери
Полнење Тонери
за ласерски принтери
HP,Canon,Самсунг, Епсон...


Malwarebytes Antispyware
malwarebyte

Sasko First

  Како што знаевте, или сеуште не сте знаеле, Стоматолошката Комора на Р.Македонија во пресрет на своите партиципиенти-стоматолози, издејствува договор, со Нашето претпријатие кое:

  Со овој договор, поволен за Стоматолошките ординации во Р.Македонија, голем број од нив ќе го добијат програмот MyMouth БЕСПЛАТНО, и ќе можат да работат со него, кој освен соодветната евиденција на пациенти, содржи и комерцијален дел за можност за рекламирање од страна на Добавувачи и Понудувачи на услуги, кои може да ги користат Стоматолозите за успешно извршување на својата работа.

  Рекламирањето е можно на повеќе начини и тоа:

  • Off Line - Main Реклама.
  • Off Line - Side Реклама.
  • On Line - Main Panel Реклама.
  • On Line - Side Реклама (во мирување до 2009 година).

  Off Line - Рекламите сега за сега се поскапи, меѓутоа, истите се вградени во КОДОТ на Програмот MyMouth, и НЕМААТ Временски или било какви Ограничувања, со други зборови ПОСТОЈАНА-ТРАЈНА РЕКЛАМА.

  On Line - Рекламите се зависни од постоењето на врска со интернет на Стоматологот - ординацијата, и нив може да ги Гледа само оној кој има Интернет (Моментално, користењето на интернетот во Македонија повеќекратно се зголемува, така да оваа област ќе направи голем исчекор во наредната 2008-2009 Година). Затоа, и овие реклами во моментот се со симболични цени. повеќе..