Untitled Document
© 2013
Тонери
Полнење Тонери
за ласерски принтери
HP,Canon,Самсунг, Епсон...


Malwarebytes Antispyware
malwarebyte

Sasko First

  My MOUTH, претставува програма за евиденција во Стоматолошка ординација во Р.Македонија.

  Таа во целост ги задоволува СИТЕ потреби за евиденција на лекарите по Стоматологија, во нивните ординации, вклучувајќи ги и потребите наложени од страна на Фондот за Здравство на Р. Македонија, пропишани од страната на Фондот, во "УПАТСТВОТО ЗА АПЛИКАТИВНО РЕШЕНИЕ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД ОБЛАСТА НА СТОМАТОЛОГИЈАТА" кое во електронска форма е објавено на официјалната страна на ФЗОM (www.fzo.org.mk/prezemanje.htm).

  Она што повеќето од вас (стоматолози) најмногу ве засега е дека:

  Во соработка со Стоматолошката комора на Р.Македонија, со договор се регулирани условите и обврските на кои се обврзуваат двете страни. Според истиот тој договор, СЕКОЈ СТОМАТОЛОГ во Р.Македонија Кој е ЧЛЕН на Стоматолошката Комора на Р.Македонија програмата MyMouth за евиденција, ја добива

  БЕСПЛАТНО ! БЕСПЛАТНО ! БЕСПЛАТНО !!!

  Тоа значи дека од 01.09.2007 година до 01.01.2008г. во Р.Македонија постои Бесплатна програма-Бесплатен софтвер за евиденција на пациенти во стоматолошка ординација со подршка за евиденција на произволен број на лекари-стоматолози со една програма, за СИТЕ стоматолзи членови на Стоматолошка Комора на Р.Македонија.